Uploads by Media. am

by Media. am · · · · 1 subscribers

Youtube uploads by mediadotam

Կնոջ կերպարը հայաստանյան մեդիայում Դիտարկումները ներկայացնում է ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի ծրագրի օգնական, «Կնոջ կերպարը հայաստանյան գովազ... From: Media. am Views: 0 0 ratings Time: 04:13 More in Nonprofits & Activism

more...


Tags: http://gdata.youtube.com/schemas/2007#video, armenia, media.am, armenian, journalism, media, մեդիա, զլմ, լրատվություն, լրատւութիւն, ժուրնալիստիկա, հայաստան, հայերէն, հայերեն, երեւան

Older Episodes

![](http://i.ytimg.com/vi/8Hs2SCrU_lQ/default.jpg) Դեպքի[ վայրում. Քնարիկ Խուդոյան](http://www.youtube.com/watch?v=8Hs2SCrU_lQ&feature=youtube_gdata) Ազատության հրապարակ, Բաղրամյան 26, Մաշտոցի պուրակ, Աֆրիկյանների տուն... Վայրերը տարբեր են, դերակատարները՝ գրեթե անփոփոխ: Միևնույն ցուցարարները, միևնույն ոստի... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 454 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 7 ratings Time: 06:07 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/QyiebJ_xXQA/default.jpg) Թվային[ հեռարձակման ազդանշանը հասանելի է Երեւանում](http://www.youtube.com/watch?v=QyiebJ_xXQA&feature=youtube_gdata) 2015 թվականի հուլիսի 1-ից հայաստանյան հեռուստաընկերություններն անցնում են թվային հեռարձակման: Երեւանում թվային հեռարձակման ազդանշանը հասանելի է: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 663 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 00:24 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/QyiebJ_xXQA/default.jpg) Թվային[ հեռարձակման ազդանշանը հասանելի է Երեւանում](http://www.youtube.com/watch?v=QyiebJ_xXQA&feature=youtube_gdata) 2015 թվականի հուլիսի 1-ից հայաստանյան հեռուստաընկերություններն անցնում են թվային հեռարձակման: Երեւանում թվային հեռարձակման ազդանշանը հասանելի է: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 148 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 00:24 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/QyiebJ_xXQA/default.jpg) Թվային[ հեռարձակման ազդանշանը հասանելի է Երեւանում](http://www.youtube.com/watch?v=QyiebJ_xXQA&feature=youtube_gdata) 2015 թվականի հուլիսի 1-ից հայաստանյան հեռուստաընկերություններն անցնում են թվային հեռարձակման: Երեւանում թվային հեռարձակման ազդանշանը հասանելի է: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 105 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 00:24 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/QyiebJ_xXQA/default.jpg) Թվային[ հեռարձակման ազդանշանը հասանելի է Երեւանում](http://www.youtube.com/watch?v=QyiebJ_xXQA&feature=youtube_gdata) 2015 թվականի հուլիսի 1-ից հայաստանյան հեռուստաընկերություններն անցնում են թվային հեռարձակման: Երեւանում թվային հեռարձակման ազդանշանը հասանելի է: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 199 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 00:24 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/4WKmDPW8z1A/default.jpg) [CAUCADOC մեդիախմբակ](http://www.youtube.com/watch?v=4WKmDPW8z1A&feature=youtube_gdata) CAUCADOC-ի շրջանակում երեք ամիս շարունակ Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում անցկացվում էին մեդիագրագիտության դասեր ու ֆիլմերի դիտումներ: Վավերագրակ... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 36 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 01:48 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/4WKmDPW8z1A/default.jpg) [CAUCADOC մեդիախմբակ](http://www.youtube.com/watch?v=4WKmDPW8z1A&feature=youtube_gdata) CAUCADOC-ի շրջանակում երեք ամիս շարունակ Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում անցկացվում էին մեդիագրագիտության դասեր ու ֆիլմերի դիտումներ: Վավերագրակ... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 33 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 01:48 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/4WKmDPW8z1A/default.jpg) [CAUCADOC մեդիախմբակ](http://www.youtube.com/watch?v=4WKmDPW8z1A&feature=youtube_gdata) CAUCADOC-ի շրջանակում երեք ամիս շարունակ Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում անցկացվում էին մեդիագրագիտության դասեր ու ֆիլմերի դիտումներ: Վավերագրակ... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 33 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 01:48 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/4WKmDPW8z1A/default.jpg) [CAUCADOC մեդիախմբակ](http://www.youtube.com/watch?v=4WKmDPW8z1A&feature=youtube_gdata) CAUCADOC-ի շրջանակում երեք ամիս շարունակ Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում անցկացվում էին մեդիագրագիտության դասեր ու ֆիլմերի դիտումներ: Վավերագրակ... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 33 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 01:48 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
[![](http://i.ytimg.com/vi/cEYRpmKr6mg/default.jpg)](http://www.youtube.com/wa tch?v=cEYRpmKr6mg&feature=youtube_gdata) [Սթենդափեր Մեդիագրագիտության դասերից](http://www.youtube.com/watch?v=cEYRpmKr6mg&feature=youtube_gdata) Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ «Մարդը Կարիքի Մեջ» ՀԿ-ն անցկացնում են ամենշաբաթյա դասեր Խնկո ապոր գրադարանում դպրոցականների համար: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 177 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:28 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/cEYRpmKr6mg/default.jpg) Սթենդափեր[ Մեդիագրագիտության դասերից](http://www.youtube.com/watch?v=cEYRpmKr6mg&feature=youtube_gdata) Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ «Մարդը Կարիքի Մեջ» ՀԿ-ն անցկացնում են ամենշաբաթյա դասեր Խնկո ապոր գրադարանում դպրոցականների համար: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 212 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 01:28 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/cEYRpmKr6mg/default.jpg) Սթենդափեր[ Մեդիագրագիտության դասերից](http://www.youtube.com/watch?v=cEYRpmKr6mg&feature=youtube_gdata) Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ «Մարդը Կարիքի Մեջ» ՀԿ-ն անցկացնում են ամենշաբաթյա դասեր Խնկո ապոր գրադարանում դպրոցականների համար: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 207 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 01:28 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/cEYRpmKr6mg/default.jpg) Սթենդափեր[ Մեդիագրագիտության դասերից](http://www.youtube.com/watch?v=cEYRpmKr6mg&feature=youtube_gdata) Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ «Մարդը Կարիքի Մեջ» ՀԿ-ն անցկացնում են ամենշաբաթյա դասեր Խնկո ապոր գրադարանում դպրոցականների համար: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 207 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 01:28 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/cEYRpmKr6mg/default.jpg) Սթենդափեր[ Մեդիագրագիտության դասերից](http://www.youtube.com/watch?v=cEYRpmKr6mg&feature=youtube_gdata) Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը եւ «Մարդը Կարիքի Մեջ» ՀԿ-ն անցկացնում են ամենշաբաթյա դասեր Խնկո ապոր գրադարանում դպրոցականների համար: From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 208 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 1 ratings Time: 01:28 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
[![](http://i.ytimg.com/vi/fW4OJ- ZD8Kc/default.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=fW4OJ- ZD8Kc&feature=youtube_gdata) [Պուտինի եւ Մաքսային միության դեմ բողոքի ակցիան «Արմենիա»-ի լուսաբանմամբ](http://www.youtube.com/watch?v=fW4OJ- ZD8Kc&feature=youtube_gdata) Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի եւ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ բողոքի ակցիան «Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ժամը» լրատվ... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 50 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:23 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
putin@chka Dec. 3, 2013
[![](http://i.ytimg.com/vi/fW4OJ- ZD8Kc/default.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=fW4OJ- ZD8Kc&feature=youtube_gdata) [putin@chka](http://www.youtube.com/watch?v=fW4OJ-ZD8Kc&feature=youtube_gdata) Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան դեկտեմբերի 2-ի այցի եւ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակց... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 2 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:23 More in [Education](http://www.youtube.com/videos?c=27)
[![](http://i.ytimg.com/vi/fW4OJ- ZD8Kc/default.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=fW4OJ- ZD8Kc&feature=youtube_gdata) [Պուտինի եւ Մաքսային միության դեմ բողոքի ակցիան «Արմենիա»-ի լուսաբանմամբ](http://www.youtube.com/watch?v=fW4OJ- ZD8Kc&feature=youtube_gdata) Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի եւ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ բողոքի ակցիան «Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ժամը» լրատվ... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 52 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:23 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/fW4OJ-ZD8Kc/default.jpg) Պուտինի[ եւ Մաքսային միության դեմ բողոքի ակցիան «Արմենիա»-ի լուսաբանմամբ](http://www.youtube.com/watch?v=fW4OJ- ZD8Kc&feature=youtube_gdata) Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի եւ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ բողոքի ակցիան «Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ժամը» լրատվ ... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 60 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:23 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)
![](http://i.ytimg.com/vi/fW4OJ-ZD8Kc/default.jpg) Պուտինի[ եւ Մաքսային միության դեմ բողոքի ակցիան «Արմենիա»-ի լուսաբանմամբ](http://www.youtube.com/watch?v=fW4OJ- ZD8Kc&feature=youtube_gdata) Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի եւ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ բողոքի ակցիան «Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ժամը» լրատվ ... From: [Media. am](http://www.youtube.com/channel/UCgifnpid1Zp3ZD8GZJPTS5A) Views: 57 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 0 ratings Time: 01:23 More in [Nonprofits & Activism](http://www.youtube.com/videos?c=29)