Kurer 424: Kommentarjournalistikk May 19, 2016

from Kurer·

Kommentaren er og har vært en selvsagt journalistisk sjanger for enhver avis med respekt for seg selv. Hvilken status har kommentaren og har den, eller vil den, forandre karakter i takt med utviklingen av ny teknologi?Kommentaren er og har vært en selvsagt journalistisk sjanger for enhver avis med respekt for seg selv. Hvilken status har kommentaren og har den, eller vil den, forandre karakter i takt med utviklingen av ny teknologi?