#139 - Overlappet skepsis og etikk. Skepsetikk? March 6, 2017

from Saltklypa· ·

Episoden er viet til å prøve å svare på et spørsmål i et leserbrev fra Aurora: > Kanskje dere kan prate om sammenhengen mellom skeptisisme og etikk i et > program? Det er vel ikke en sammenheng for alle, men mitt inntrykk er at det > er en del sammenfall mellom skeptikere, veg*anere, utilitarister og > effektive altruister.Episoden er viet til å prøve å svare på et spørsmål i et leserbrev fra Aurora:

Kanskje dere kan prate om sammenhengen mellom skeptisisme og etikk i et program? Det er vel ikke en sammenheng for alle, men mitt inntrykk er at det er en del sammenfall mellom skeptikere, veg*anere, utilitarister og effektive altruister.