Slovo nad zlato - Ryze česká slova Nov. 22, 2019

from Český rozhlas - Věda· ·

Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.Připravili a provází jazykovědec doc. RNDr. Karel Oliva a moderátor Jan Rosák.