Studio Leonardo: Vyhnuli jsme se době ledové a zapnuli oteplování planety. Teď už to ale přeháníme, tvrdí biolog Bahn June 19, 2021

from Český rozhlas - Věda· ·

„Klimatická změna postupuje velmi rychle. Vede se debata o oteplení o jeden nebo dva stupně, ale toto oteplení není homogenní a v jednotlivých oblastech se liší,“ říká ve Studiu Leonardo rakouský biolog Michael Bahn z Univerzity v Innsbrucku. Rostoucí teplota na Zemi mění také podobu Alp, a to rychleji než v jiných oblastech. Ubývající sníh a led má spolu s častějším suchem vliv na různé ekosystémy včetně půdy.„Klimatická změna postupuje velmi rychle. Vede se debata o oteplení o jeden nebo dva stupně, ale toto oteplení není homogenní a v jednotlivých oblastech se liší,“ říká ve Studiu Leonardo rakouský biolog Michael Bahn z Univerzity v Innsbrucku. Rostoucí teplota na Zemi mění také podobu Alp, a to rychleji než v jiných oblastech. Ubývající sníh a led má spolu s častějším suchem vliv na různé ekosystémy včetně půdy.