Lisa Mitchell: passió per les versions Sept. 24, 2018

from DeliCatessen·

Apunteu un nou nom a la moda dels discos de versions: es diu Lisa Mitchell i porta els clàssics a terrenys molt delicats. 01 Marlon Williams - "I know a jeweller" 02 Nick Lowe - "Heartbreaker" 03 Ferran Palau - "Res" 04 Marcel Lázara i Júlia Arrey - "Roderes de fang" 05 Quimi Portet - "Petita vida" 06 Gessamí Boada - "Angel's lullaby" 07 Lisa Mitchell - "Love fool" 08 Lisa Mitchell - "Cruel to be kind" 09 Lisa Mitchell - "Stop" 10 Lisa Mitchell - "Every you every me" 11 Scott Matthews - "The great untold" 12 Tracey Thorn …Apunteu un nou nom a la moda dels discos de versions: es diu Lisa Mitchell i porta els clàssics a terrenys molt delicats. 01 Marlon Williams - "I know a jeweller" 02 Nick Lowe - "Heartbreaker" 03 Ferran Palau - "Res" 04 Marcel Lázara i Júlia Arrey - "Roderes de fang" 05 Quimi Portet - "Petita vida" 06 Gessamí Boada - "Angel's lullaby" 07 Lisa Mitchell - "Love fool" 08 Lisa Mitchell - "Cruel to be kind" 09 Lisa Mitchell - "Stop" 10 Lisa Mitchell - "Every you every me" 11 Scott Matthews - "The great untold" 12 Tracey Thorn - "Smoke" 13 Alexis Taylor - "I feel you" 14 Roger Mas - "Mira'm els ulls"