Kurer 428: Ny lov for varslere June 24, 2016

from Kurer·

Monika-saken i Bergen og Unibuss-saken i Oslo er bare to eksempler der varslere har vært sentrale for å få alvorlige saker frem i lyset. Men lovverket har ikke vært godt nok for å verne varslere fra represalier. Nå sender regjeringen fire forslag ut på høring og setter ned et ekspertutvalg for å styrke vern av varslere.Monika-saken i Bergen og Unibuss-saken i Oslo er bare to eksempler der varslere har vært sentrale for å få alvorlige saker frem i lyset. Men lovverket har ikke vært godt nok for å verne varslere fra represalier. Nå sender regjeringen fire forslag ut på høring og setter ned et ekspertutvalg for å styrke vern av varslere.