Språksnakk

by NRK · · · · 25 subscribers

Nysgjerrig på språkets makt og muligheter, utvikling og regler? Her får du språklære og språkglede med Språksnakks eget panel og spennende gjester. Språksnakk tok over for Språkteigen fra 2021.

01,00 Forfattere veksler mellom målformene - og ulike subnormer I panelet: Forfatterne Oda Malmin og Ruth Lillegraven samt språkforsker Leiv Inge Aa. 26,18 Ut med språket: Elisabeth Egseth Hansen Ukens gjest er teatersjef som setter opp stykke om glemt bok, hun forteller dessuten om teaterspråkets utvikling. 56,23 Kvenungdommen har tatt tak for å bevare språket sitt, og fått pris for innsatsen Vi snakker med leder i Kvenungdommen Åsne Kummenje Mellem, og Hilde Skanke fra det nasjonale senteret i Porsanger, Kvensk institutt. 01,08 Lytterspørsmål: Fram/frem, kan en skrive "framdeles"? Forfatter Oda Malmin svarer. Send dine spørsmål og tilbakemeldinger til snakk@nrk.no

more...


Tags: science & medicine

Older Episodes

01,08 Valgfrihet i norsk skriftspråk I norsk skriftlig har vi større valgfrihet enn de fleste er klar over, til begeistring, forvirring og irritasjon. I panelet: Språkforskerne Brit Mæhlum og Randi Solheim. 16,00 Klarspråkprisen: Vinnerne for 2020 er kåret! Vi møter to av de tre vinnerne, Arbeidstilsynet representert ved Ragnhild Bergsmyr, …
00,43: Helsekommunikasjon Pandemien har skapt utfordringer for både myndighetene som avsender og oss borgere som mottakere av viktig informasjon. I panelet: Språkforskerne Heidi Gilstad og Torill Ringsø samt jurist Jon Christian Nordrum. 24,24: Ny norsk talesyntese Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek har utviklet to nye hjelpere for blinde og svaksynte. Merete …
01,00: Endringer i bønnespråket Tidligere ble det truet om evig straff og pine, nå handler forbønnen om å hjelpe sognebarna. I panelet: Pensjonert språkforsker Astrid Ramsfjell, gudstjenesteforsker Merete Thomassen og sogneprest/språkviter Andreas Hilmo Grandy-Teig. 21,50: Ut med språket: Camilla Hager Ukens gjest satte på vekkerklokka for å kunne lese før …
00,40: Voldsspråk i norsk krim I panelet: Litteraturviter Kaja Hultgren, krimanmelder Ørjan Greiff Johnsen og forfatter Jørgen Brekke. 22,42: Emojies som høflighet Språkstudent Tore Hongshagen Kristoffersen har sett på hvordan emojies kan forstyrre og forsterke våre forsøk på å være høflige. 30,38: Navn på sammenslåtte kommuner Hvilke nye kommunenavn har …
I panelet: Språkforskerne Ellen Andenæs, Rikke Van Ommeren og Terje Lohndal. 00,55: Fornavn som beskriver noe eller noen. 06,55: Er det riktig å bruke nynorsk i sitat når dette ikke er brukt av den som siteres? 12,55: "Ting", bare et objekt eller mye mer? 16,40: "Regissør" uttales feil av mange, …
I panelet: Språkforsker Ellen Andenæs, tidligere fagdirektør i Barne og familiedepartementet Ragnhild Samuelsberg og Margrethe Kvarenes fra Språkrådet. 00,44: Klarspråk. Klarspråk blir en del av den nye språkloven, men hva er egentlig "klarspråk" og hvorfor trenger vi det? 17,58: Lyttertilbakemelding om "i forhold til", og kavalkade av tidligere gjesters favorittord. …
I panelet: Språkforskerne Olaf Husby og Annjo Greenall, samt fonolog Cecilie Slinning Knudsen. 00,43: Norskengelsk uttale Er kjente nordmenns "dårlige" engelsk egentlig så ille? Eller kan det være et bevisst valg? 17,15: Ord som viser medfølelse: Kondolerer eller signe minnet? Vi har spurt lytterne om forslag for å hjelpe de …
"I forhold til" spesial Feb. 26, 2021
I panelet: Språkforskerne Mari Nygård og Stian Hårstad, samt sakprosaforfatter Kristin Fridtun. 00,48: Hvorfor bruker så mange "i forhold til" feil, og gjør det egentlig noe? Men hva er rett bruk? 22,09: "Kondolerer" eller "signe minnet"? Hva sier du når du skal vise medfølelse til noen som er i sorg? …
I panelet: Daniel Ims, Ruth Vatvedt Fjeld, Anne Dahl. 00'53: Bør et firma få hete noe med "fette"? Hvor kommer ordet "fette" egentlig fra, og tenker vi egentlig på hva slike ord betyr når vi bruker dem i dag? 15'28: I neste uke skal det handle om "i forhold til". …
Panelet: Kristine Bentzen, Anne Dahl, Irmelin Kjelaas. 0,50: Hvordan påvirkes barn av flerspråklighet 18,40: Ordene som avslører overgriperen på nett 25,25: Flerspråklighet hos ungdom med flyktningbakgrunn 36,09: Gjest Hans Magnus Ystgaard er bonden som oversetter Shakespeare til trøndersk 51,32: Lytterspørsmål: Er "mammaer/pappaer" i ferd med å overta for "mor/mødre" og …
Panelet: Ellen Andenæs, Terje Lohndal, Stian Hårstad. Lytterne har sendt sine spørsmål til snakk@nrk.no, panelet svarer og diskuterer. Stikkord: Overfor/ovenfor Kontroll på/med Spennende/interessant Døgn Floren Hen sin/si/sitt Sjanse Nedstenging Influenser Hun/henne og de/dem Normering Trykkplassering for fremmedord som slutter på -or samt kontekst Og er det greit å bruke ordet …
Panelet: Rikke Van Ommeren, Brit Mæhlum, Stian Hårstad. Er Norge et dialektparadis, eller lar vi dialekten avgjøre hvordan vi oppfatter folk? Hvordan står det til med sørsamisk, og kan ungdommen lære språket når det mangler ord de trenger? Ukens gjest er Michael Stilson, tidligere fotballspiller som nå skriver bøker for …
Panelet: Rikke Van Ommeren, Anne Mette Sunde, Brit Mæhlum. Mange bruker flere dialekter, men hva kommer det av og endrer det inntrykket vårt av vedkommende? Vi låner stadig flere ord fra engelsk, både direkte og indirekte. Men er det et problem? Hva kalles skorpen som ligger igjen i panna etter …
Panelet: Irmelin Kjelaas og Stian Hårstad. Emojiene har blitt en viktig del av språket, men hvem bruker de mest? Og bør de bli en del av alfabetet? Retorikk: Fire punkter en påtroppende president bør ha med i innsettelsestalen. Lytterspørsmål: Hva heter skorpen som blir igjen i panna etter steking? Og …
Panelet: Ellen Andenæs, Irmelin Kjelaas, Aksel Tjora. Hvordan påvirker nettmøter og digital undervisning språket? Klaus mener vi bør si "mistet livet" i stedet for "dødd", men hva sier ekspertene? Anne B. Ragde avslører sitt favorittord. Småpraten lider under koronaen. Lytterspørsmål: Inflasjon i bruk av narrativ? Og har det noe med …
Klaus Sonstad er klar med ny språkpodkast. Språksnakk gir språkkunnskap og -glede hver uke med aktuelle saker og gjester.
Farvel til Språkteigen Dec. 25, 2020
Språkteigen oppsto som radioprogram for 27 år siden. Nå legges Språkteigen ned, og her hører du siste utgave.
Vi smaker på julebaksten og lærer om ordklasser i Språkteigens lille latinskole.
Hvilket ord passer best på 2020? Sprit, koronasveis, nødlandslag, vippestat eller kanskje assisterende helsedirektør? Språkteigen kårer Årets ord.