NRK – Velg!09 lydpodkast

by NRK · · · · 1 subscribers

Nyheter, debatter og analyser fram til stortingsva

Folket spurte om våpenloven, motorveitrasé mellom Hamar og Trondheim, skole, uføretrygd og oljeboring i Lofoten.

more...


Tags: news & politics

Older Episodes

P1-lytterne spurte bl.a. om Høyres forhold til Frp og de andre borgerlige partiene, landbruksoverføringer, fotball-EM og kommunesammenslåing og offentlig byråkrati.
P1-lytterne spurte om Venstres syn på varm skolemat, rovdyrpolitikk, fiske på kongekrabbe, borgerlønn og forskjellen på liberale og sosialdemokrater.
P1-lytterne spurte blant annet om kraftledninger i luft kontra sjøkabler, avgifter på store familiebiler, oljeboring i Lofoten og fattigdom i Norge.
Vil KrF forby godteri-reklame rettet mot barn? Hva vil KrF gjøre for å redusere antall møteulykker i trafikken? Vil KrF støtte strenge straffer for salg av narkotika mot mindreårige. Dette og flere spørsmål fikk Dagfinn Høybråten fra P1-lytterne under Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent torsdag.
Torstein Dahle snakket om Midt-Østen, rovdyr, fattigdom og frafallet av elever i videregående skole.
VELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: Sps Trygve S. Vedum
Tema er blant annet Afghanistan og kampen mot fattigdom.
Tema er blant annet skattepolitikk og regjeringsspørsmålet
Lytterne spurte om soldatveteraner, arvevgift, strandsonen, Mulla Krekar, rovdyrpolitikk, overføringer til landbruket, privatisering av vegvedlikehold, eiendomsskatten på hytter, kommunesammenslåinger, stykkevise vegutbygginger, skoletannleger og budsjettbalansen til FrP.
Tema er blant annet fattigdomsbekjempelse, revolusjon og Afghanistan
Tema er blant annet karakterer i overvåking, datadirektivet og regjeringsspørsmålet.
Tema er blant annet karakterer i skolen og oljeboring i nord.
Bjørn Bø møter Siv Jensen i partilederutspørring. Tema er blant annet regjeringsspørsmålet og FrPs standpunkt til EU.
AP-leiar Jens Stoltenberg er førstemann ut i NRKs partileiarutspørjing på radio. Tema er mellom anna oljeutvinning i nord, forholdet til LO og ikkje minst regjeringsspørsmålet.