VELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: Aps Raymond Johansen Sept. 10, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

Folket spurte om våpenloven, motorveitrasé mellom Hamar og Trondheim, skole, uføretrygd og oljeboring i Lofoten.Folket spurte om våpenloven, motorveitrasé mellom Hamar og Trondheim, skole, uføretrygd og oljeboring i Lofoten.