VELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: FrPs Per Arne Olsen Aug. 18, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

Lytterne spurte om soldatveteraner, arvevgift, strandsonen, Mulla Krekar, rovdyrpolitikk, overføringer til landbruket, privatisering av vegvedlikehold, eiendomsskatten på hytter, kommunesammenslåinger, stykkevise vegutbygginger, skoletannleger og budsjettbalansen til FrP.Lytterne spurte om soldatveteraner, arvevgift, strandsonen, Mulla Krekar, rovdyrpolitikk, overføringer til landbruket, privatisering av vegvedlikehold, eiendomsskatten på hytter, kommunesammenslåinger, stykkevise vegutbygginger, skoletannleger og budsjettbalansen til FrP.