VELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: Rødts Torstein Dahle Aug. 25, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

Torstein Dahle snakket om Midt-Østen, rovdyr, fattigdom og frafallet av elever i videregående skole.Torstein Dahle snakket om Midt-Østen, rovdyr, fattigdom og frafallet av elever i videregående skole.