VELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: Sps Trygve S. Vedum Aug. 20, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

VELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: Sps Trygve S. VedumVELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: Sps Trygve S. Vedum