VELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: SVs Kristin Halvorsen Sept. 1, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

P1-lytterne spurte blant annet om kraftledninger i luft kontra sjøkabler, avgifter på store familiebiler, oljeboring i Lofoten og fattigdom i Norge.P1-lytterne spurte blant annet om kraftledninger i luft kontra sjøkabler, avgifter på store familiebiler, oljeboring i Lofoten og fattigdom i Norge.