VELG!09 Folkets Partilederutspørring i Kveldsåpent: Venstres Lars Sponheim Sept. 3, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

P1-lytterne spurte om Venstres syn på varm skolemat, rovdyrpolitikk, fiske på kongekrabbe, borgerlønn og forskjellen på liberale og sosialdemokrater.P1-lytterne spurte om Venstres syn på varm skolemat, rovdyrpolitikk, fiske på kongekrabbe, borgerlønn og forskjellen på liberale og sosialdemokrater.