VELG09 Partilederutspørring Erna Solberg Aug. 13, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

Tema er blant annet karakterer i skolen og oljeboring i nord.Tema er blant annet karakterer i skolen og oljeboring i nord.