VELG!09 Partilederutspørring Kristin Halvorsen Aug. 20, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

Tema er blant annet Afghanistan og kampen mot fattigdom.Tema er blant annet Afghanistan og kampen mot fattigdom.