VELG09 Partilederutspørring Lars Sponheim Aug. 14, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

Tema er blant annet karakterer i overvåking, datadirektivet og regjeringsspørsmålet.Tema er blant annet karakterer i overvåking, datadirektivet og regjeringsspørsmålet.