VELG!09 Partilederutspørring Torstein Dahle Aug. 17, 2009

from NRK – Velg!09 lydpodkast·

Tema er blant annet fattigdomsbekjempelse, revolusjon og AfghanistanTema er blant annet fattigdomsbekjempelse, revolusjon og Afghanistan