Saltklypa #46 – Intervju med Dr Wasim Zahid March 4, 2012

from Saltklypa· ·

Vi vier hele sendingen til en prat med kardiolog Wasim Zahid om hans erfaringer med loven om behandling med alternativ medisin. Vi pratet tidligere med Wasim i episode 13. Burde man genteste barna sine for å finne ut om de kan få en farlig sykdom langt frem i tid? Moralsk spørsmål med mange aspekter, og du [...]Wasim ZahidVi vier hele sendingen til en prat med kardiolog Wasim Zahid om hans erfaringer med loven om behandling med alternativ medisin.

Vi pratet tidligere med Wasim i episode 13.

Burde man genteste barna sine for å finne ut om de kan få en farlig sykdom langt frem i tid? Moralsk spørsmål med mange aspekter, og du får høre hva panelet og Zahid synes om dette.

Zahid gir oss også en av hans mediquiz, lytt for å finne ut hvem i Saltklypa-redaksjonen som kan ta over for Dr. House!