WDR 5 Tischgespräch: Sendung vom 16.12.09 Dec. 16, 2009

from WDR 5 Tischgespräch·

Gisela Keuerleber im Gespräch mit Prof. Michael Tsokos, Leiter der Rechtsmedizin an der Berliner Charité © WDR 2009Gisela Keuerleber im Gespräch mit Prof. Michael Tsokos, Leiter der Rechtsmedizin an der Berliner Charité © WDR 2009