Uploads by ArmComedy

by ArmComedy · · · · 2 subscribers

Youtube uploads by armcomedyvideos

ArmComedy 316 - Վերջին հաղորդումը ArmNews- ում Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30,... From: ArmComedy Views: 6965 42 ratings Time: 20:14 More in Comedy

more...


Tags: http://gdata.youtube.com/schemas/2007#video

Older Episodes

![](http://i.ytimg.com/vi/WPJZxG3ut7U/default.jpg) [ArmComedy 315 - Մի իմպիչմենտի պատմություն](http://www.youtube.com/watch?v=WPJZxG3ut7U&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 5349 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 42 ratings Time: 17:38 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/dB3Y3RKfdYU/default.jpg) [ArmComedy 314 - Ո՞վ դուրս եկավ եռյակից](http://www.youtube.com/watch?v=dB3Y3RKfdYU&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 6828 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 41 ratings Time: 20:01 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/zMR3cl6uJ6w/default.jpg) [ArmComedy 313 - Հակակոռուպցիոն կառավարություն](http://www.youtube.com/watch?v =zMR3cl6uJ6w&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 6561 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 44 ratings Time: 18:46 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/oKv3NHwdLUw/default.jpg) [ArmComedy 312 - Ամենակարճ ԱրմՔոմեդին](http://www.youtube.com/watch?v=oKv3NHwdLUw&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 15760 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 108 ratings Time: 01:24 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/jdKoQ7jEEkw/default.jpg) [ArmComedy 311 - ԲՀԿ արձագանքը](http://www.youtube.com/watch?v=jdKoQ7jEEkw&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 27989 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 82 ratings Time: 19:50 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/p-NyJx9PgLI/default.jpg) [ArmComedy 310 - Ելույթ նվիրված Գագիկ Ծառուկյանին](http://www.youtube.com/watch?v=p-NyJx9PgLI&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 36132 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 108 ratings Time: 19:57 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/Xa5XiR85aJg/default.jpg) [ArmComedy 309 - Ժան-Կլոդ Վան Դամ](http://www.youtube.com/watch?v=Xa5XiR85aJg&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 12971 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 38 ratings Time: 22:35 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/eDFbYM9fj9I/default.jpg) [ArmComedy 308 - ԲՀԿ խորհրդաժողովը](http://www.youtube.com/watch?v=eDFbYM9fj9I &feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 6460 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 38 ratings Time: 18:46 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/8THBdmDi57Y/default.jpg) [ArmComedy 307 - Գտի՛ր Իշխան Զաքարյանին](http://www.youtube.com/watch?v=8THBdmDi57Y&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 7629 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 41 ratings Time: 22:41 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/-Zf3kKAFAa8/default.jpg) [ArmComedy 306 - Շմայսյան զբոսաշրջության ուղեցույց](http://www.youtube.com/watch?v=-Zf3kKAFAa8&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 9272 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 35 ratings Time: 21:14 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/QUaJ6ZlBP8I/default.jpg) [ArmComedy 305 - Լուսնի մասին օրենքը](http://www.youtube.com/watch?v=QUaJ6ZlBP8I&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 5115 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 36 ratings Time: 20:55 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/7F2cfcZZmD0/default.jpg) [ArmComedy 304 - Մունաթախառը](http://www.youtube.com/watch?v=7F2cfcZZmD0&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 7652 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 43 ratings Time: 22:06 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/YB391tL1lAI/default.jpg) [ArmComedy 303 - Հակոբ Հակոբյանի ֆիլմը](http://www.youtube.com/watch?v=YB391tL1lAI&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 9718 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 54 ratings Time: 19:40 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/v8RyLaTF-iA/default.jpg) [ArmComedy 302 - Թանկացրե՛ք էլեկտրաէներգիան](http://www.youtube.com/watch?v =v8RyLaTF-iA&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 4978 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 36 ratings Time: 17:58 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/3gLgu3Lod9I/default.jpg) [ArmComedy 301 - ՔիմՔարդաշյանագետը](http://www.youtube.com/watch?v=3gLgu3Lod9I &feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30,... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 2989 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_empty_11x11.gif) 22 ratings Time: 21:15 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/3gLgu3Lod9I/default.jpg) [ArmComedy 301 - ՔիմՔարդաշյանագետը](http://www.youtube.com/watch?v=3gLgu3Lod9I &feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 7259 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 45 ratings Time: 21:15 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/prasGPuzzho/default.jpg) [ArmComedy 300 - Հետամանորյա և հոբելյանական](http://www.youtube.com/watch?v=pr asGPuzzho&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 5480 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 35 ratings Time: 21:52 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/prasGPuzzho/default.jpg) [ArmComedy 300 - Հետամանորյա և հոբելյանական](http://www.youtube.com/watch?v=pr asGPuzzho&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 6338 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_half_11x11.gif) 37 ratings Time: 21:52 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)
![](http://i.ytimg.com/vi/RzXD4DwhoLw/default.jpg) ԱԺ[ պատգամավորները շնորհավորում են հենց Ձեր Նոր Տարին \- ArmComedy](http://www.youtube.com/watch?v=RzXD4DwhoLw&feature=youtube_gdata) Շաբաթվա լրատվության երգիծական ամփոփում: Դիտեք ԱրմՆյուզի եթերում ամեն երկուշաբթի, չորեքշաբթի և ուրբաթ 23:30, կրկնություններ` երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ 17:20... From: [ArmComedy](http://www.youtube.com/channel/UCtjDe2iZp5WB2NxPAN6wB1A) Views: 1908 ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) ![](http://gdata.youtube.com/static/images/icn_star_full_11x11.gif) 37 ratings Time: 06:22 More in [Comedy](http://www.youtube.com/videos?c=23)