VR Vetandets värld 070814 Aug. 14, 2007

from Vetenskapsradion På djupet·

Den unika rösten. Om röster och imitationer. Redaktör: Håkan SvenssonDen unika rösten. Om röster och imitationer. Redaktör: Håkan Svensson